Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Chachlowska

W krótkim czasie zdobyliśmy trwałą pozycję wiodących doradców w obszarach specjalizacji Kancelarii i aktualnie doradzamy podmiotom z branży finansowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, reklamowej. 

 Poza tym obszarem doradztwo obejmuje ogólne prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii i szeroko rozumianego prawa konkurencji.  

 

Zespól Kancelarii cieszy się zaufaniem  wielu branż gospodarki oraz najbardziej liczących się podmiotów w swoich branżach. detalicznych. Do grona zleceniodawców Kancelarii należą polskie i zagraniczne banki, niebankowe instytucje finansowe (agenci rozliczeniowi, operatorzy sieci bankomatowych, inni) operatorzy telekomunikacyjni, sieci handlowe, pośrednicy ubezpieczeniowi, producenci i integratorzy oprogramowania, internetowe serwisy społecznościowe, agencje reklamowe oraz inne podmioty świadczące usługi reklamowe, producenci produktów objętych ograniczeniami reklamy i ich organizacje, podmioty zajmujące się wdrażaniem systemów informatycznych.

 

 

 Obsługa prawną zleceniodawców prowadzona jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

Obok indywidualnej obsługi prawnej Kancelaria angażuje się w działalność badawczą, szkoleniową oraz aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym.

 

Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU SA na sumę 12,5 milionów złotych.